IX Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich

Stowarzyszenie LGD Kraina Trzech Rzek jest organizacją skupiającą wśród swych członków przedstawicieli różnych środowisk, organizacji i instytucji. Zależy nam na pobudzeniu aktywności społecznej w szczególności na obszarach wiejskich, gdzie mieszkańcy rzadko korzystają z oferty szkoleniowej dotyczącej możliwości realizacji na ich terenie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych skierowanych również do najmłodszych mieszkańców oraz pozyskania zewnętrznego dofinansowania na utworzenie np. punktów i zakładów wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym przekazaliśmy najaktywniejszym osobom z terenu naszych gmin członkowskich informację o organizowanym IX Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich dotyczącym wychowania i edukacji dzieci od 0 do 10 lat.

Informacja spotkała się z żywym zainteresowaniem mieszkańców naszych gmin.

16 osobom udało się zakwalifikować na listę uczestników spotkania i skorzystać
z wykładów i warsztatów omawiających tematykę m.in. pozyskiwania środków finansowych na organizacje zajęć z dziećmi, grup zabawowych, gminnych strategii wyrównywania szans edukacyjnych, współpracy z rodzicami, wychowania przez czytania, organizowania bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci na wsi, funkcji rodziców jako pierwszych edukatorów, kącików tematycznych dla małych dzieci
w świetlicach wiejskich, cyberprzemocy i innych zagrożeń dla dzieci i młodzieży
w Internecie.

 

 Przywieźliśmy z Maróza różnorodne pomysły na zorganizowanie w naszych miejscach zamieszkania ciekawych zajęć dla naszych milusińskich: grup zabawowych, zajęć nauczania przez czytanie, „bajkowania”, kółek wspomnień, utworzenie miejsca rekreacyjnego dla dzieci, gdzie można by zorganizować np. ognisko itp.

Podobnie jak w zeszłym roku stałym punktem spotkania były grupy kalendarzowe, w których uczestnicy mogli popisać się iście dziecięcą fantazją  

 

 i Jarmark Inicjatyw Wiejskich, podczas którego można było podziwiać np. wyroby lokalnego rękodzieła.

Dodaj komentarz