Zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo!

 W najbliższym czasie planujemy między innymi:

  • wydanie profesjonalnej mapy turystycznej (lipiec 2010) promującej walory i atrakcje naszych gmin członkowskich, zabytki, szlaki piesze, konne, wodne i rowerowe wraz z ofertą gastronomiczną i noclegową. Mapa będzie dystrybuowana bezpłatnie,
  • uruchomienie portalu turystycznego (do końca roku) dotyczącego oferty turystycznej,
  • wydanie broszury/folderu (do końca roku) dotyczącego oferty turystycznej,
  • ogłoszenie konkursu „Wieś jak marzenie”, który będzie promował przedsięwzięcia  zwiększające estetykę naszych miejscowości.

W związku z planowanymi przedsięwzięciami zwracamy się do Państwa o wsparcie finansowe. W zależności od kwoty darowizny przekazanej na działalność naszego stowarzyszenia uzyskają Państwo tytuł Srebrnego lub Złotego Partnera LGD. Tytuł i związane z nim korzyści utrzymują ważność przez okres dwóch lat. Tytuł Srebrnego Partnera LGD przysługuje osobie fizycznej lub firmie, która przekaże darowiznę w wysokości minimum 300 zł, a tytuł Złotego od kwoty 800 zł.

W przypadku pytań związanych z przedstawioną ofertą można kontaktować się z:

  • prezesem stowarzyszenia – Waldemar Krankiewicz, tel.: 607 440 559
  • kierownikiem biura stowarzyszenia – Renata Gembiak-Binkiewicz, tel.: 791 222 764