Trwa nabór wniosków w ramach działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Uprzejmie przypominamy, że od 12 do 26 kwietnia 2010 r. LGD Kraina Trzech Rzek prowadzi nabór wniosków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, w ramach którego dofinansować można koszty m.in.:

  1. budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
  2. nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
  3. zagospodarowania terenu;
  4. zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
  5. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej;
  6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą.