Rokosowo 7- 8 kwietnia 2010

W dniach 7 i 8 kwietnia 2010 w  Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie odbyło się szkolenie organizowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w którym wzięli udział m.in. prezesi i pracownicy biur wszystkich Lokalnych Grup Działania.

Tematyka szkolenia obejmowała:

  • prezentację Programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi,
  • problematykę funkcjonowania lokalnych grup działania i realizacji lokalnych strategii rozwoju,
  • perspektywy współpracy LGD, wraz z przykładami współpracy realizowanymi w dolinach rzek
  • projekty współpracy, które LGD mogą realizować w ramach Osi 4 Leader