Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działań “Odnowa i rozwój wsi” oraz “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek  Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kraina Trzech Rzek” informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Kraina Trzech Rzek” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

1)      operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi

– termin składania wniosków:  26 kwietnia – 17 maja 2010 r.

– limit dostępnych środków:  1 845 000 zł

 

2)      operacje, które  odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

– termin składania wniosków:  12 kwietnia – 26 kwietnia 2010r.

– limit dostępnych środków: 400 000

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 w Obornikach, w poniedziałki w godz. 7.00-16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są  na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.kraina3rzek.pl  oraz w biurze LGD, a także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl oraz w centrali i oddziale regionalnym ARiMR, oraz w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich: www.prow.umww.pl

Dodatkowo informacji udzielają:

Renata Gembiak-Binkiewicz,  tel.: 791 222 764

Małgorzata Najdek, tel.: 883 777 918

e-mail: biuro@kraina3rzek.pl