Szkolenie dla członków Rady

9 grudnia 2009 r. członkowie Rady, Zarządu i biura LGD wzięli udział w szkoleniu dotyczącym procedury naboru wniosków, oceny ich zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz ocenie według kryteriów wyboru.

Spotkanie odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Wargowie. Każdy z uczestników otrzymał kilka przykładowych projektów i dokonał ich oceny w oparciu o kryteria zawarte w LSR. Przeprowadzone szkolenie pozwoliło na przygotowanie organów i biura LGD do przeprowadzenia pierwszego w historii naszych gmin naboru wniosków na małe projekty.