Spotkania aktywizacyjne dotyczące Małych Projektów

W dniach od 1 do10 grudnia 2009 mieszkańcy obszaru naszej LGD mogli skorzystać z cyklu 6 spotkań aktywizacyjnych, zorganizowanych w Obornikach, Murowanej Goślinie
i Ryczywole.

Pierwsze trzy dni zostały poświęcone przedstawieniu zakresu realizacji małych projektów, wykazu kosztów kwalifikowalnych, kryteriów oceny wniosków, dokumentów, które każdy z wnioskodawców powinien dostarczyć wraz z wnioskiem, aby został on uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Na pozostałych spotkaniach uczestnicy przy pomocy wykładowcy przeanalizowali formularz wniosku o przyznanie pomocy na realizację małych projektów oraz instrukcję jego wypełniania.