Wyniki konkursu na stanowisko Specjalisty w Biurze LGD

Na podstawie przeprowadzonych rozmów z kandydatami na stanowisko Specjalisty w Biurze LGD komisja konkursowa dokonała wyboru Pani Małgorzata Najdek.