Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania w Żerkowie

W ostatnich dniach sierpnia przedstawiciele naszej LGD wzięli udział w spotkaniu szkoleniowym LGD w Żerkowie, przygotowanym przez Sekretariat Regionalny KSOW oraz dwie Lokalne Grupy Działania: „Zaścianek” i „Z Nami Warto”. Celem spotkania było zacieśnienie więzi, wymiana doświadczeń, nawiązywanie nowych kontaktów pomiędzy wielkopolskimi LGD czyli SIECIOWANIE.

Na dobry początek – każda z LGD miała możliwość zaprezentowania swojego stowarzyszenia.

Przedstawiciele LGD z całej Wielkopolski brali udział w warsztatach:

„Wielkopolska Sieć LGD – szansa czy konieczność” – prowadzony przez p. Urszulę Pużanowską,

„Promowanie i upowszechnianie sieciowania w ramach LGD na przykładzie doświadczeń sieci regionalnych, krajowych i międzynarodowych” – prowadzony przez p. Krzysztofa Kwaterę,

„Projektowanie i realizacja współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej na przykładzie doświadczeń krajowych i europejskich sieci LGD” – prowadzony przez p. Adama Futymskiego (członka naszej LGD.

W programie szkoleniowym połączono ze sobą elementy szkoleniowe ze wspólną zabawą (np. w podchody), które sprzyjały nawiązywaniu nowych znajomości, tak cennych przy późniejszej współpracy pomiędzy poszczególnymi LGD. Pierwsze kroki w kierunku sieciowania zostały wykonane…

Podczas podróży studyjnej gospodarze zaprezentowali projekty, których realizacja została dofinansowana ze środków UE: Gród Słowiański w Lądzie, Ośrodek Edukacji Leśnej w Czeszewie.