Lista osób spełniających kryteria formalne konkursu na stanowisko Specjalisty w Biurze LGD

W dniu 4 września komisja kwalifikacyjna dokonała otwarcia ofert kandydatów w konkursie na stanowisko Specjalisty w biurze LGD. Do dnia 4 września do godziny 12.00 złożonych zostało 8 ofert.

Lista osób spełniających kryteria formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Specjalisty w Biurze LGD Kraina Trzech Rzek:

  • Nina Bartol
  • Arleta Kamińska
  • Katarzyna Lewandowska
  • Katarzyna Lijewska-Kaczmarek
  • Małgorzata Najdek
  • Anita Nochowicz-Pietz
  • Magdalena Wieczorek