Wyniki konkursu na stanowisko Kierownika Biura LGD

Na podstawie przeprowadzonych rozmów z kandydatami na stanowisko Kierownika Biura LGD komisja konkursowa dokonała wyboru Pani Renaty Gembiak-Binkiewicz.