Lista osób spełniających kryteria formalne konkursu na stanowisko Kierownika Biura LGD

W dniu 3 lipca komisja konkursowa dokonała otwarcia ofert kandydatów w konkursie na stanowisko Kierownika Biura LGD. Do dnia 3 lipca godziny 9.00 złożone zostały 3 oferty.

Lista osób spełniających wymagania formalne:

  • Nina Bartol
  • Renata Gembiak-Binkiewicz