Reprezentant LGD w GR KSOW

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż Pan Adam Futymski – osoba szczególnie zaangażowana w opracowanie naszej Lokalnej Strategii Rozwoju oraz członek naszego stowarzyszenia – został mianowany stałym zastępcą przedstawiciela lokalnych grup działania w Grupie Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich działającej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. GR KSOW jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Procedura wyboru przebiegała dwu etapowo. W pierwszym etapie odbyły się prawybory, w których wszystkie lokalne grupy działania mogły zgłaszać swoich przedstawicieli. Pięciu kandydatów o największej liczbie głosów przeszło do drugiego etapu.

Pan Adam został zgłoszony jako pierwszy przez zarząd naszej LGD. Nasz kandydat w pierwszej turze uzyskał poparcie 7 stowarzyszeń, a w drugiej 19 co stanowiło 20,2% oddanych głosów.

Jeszcze raz gratulujemy Panu Adamowi!