Konkurs na wybór Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski

W dniu 12 czerwca Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o wyborze Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż strategia przygotowana przez Stowarzyszenie LGD Kraina Trzech Rzek została bardzo wysoko oceniona, otrzymując 190 punktów (3 miejsce w rankingu).