Podsumowanie projektu – Aktywizacja obszarów wiejskich opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Trzech Rzek

Spotkanie inauguracyjne dotyczące lokalnej strategii rozwoju LGD „Kraina trzech rzek” odbyło się w dniu 25 marca 2009 r. w Obornikach. O godz. 17.00 sala restauracyjna była wypełniona, a kilkudziesięciu gości przywitała Pani Anna Rydzewska – Burmistrz Obornik. Następnie Pan Waldemar Krankiewicz (Prezes stowarzyszenia LGD Kraina trzech rzek) przedstawił główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

Kolejnym punktem spotkania, na który wszyscy czekali z zaciekawieniem, była dyskusja podczas której przedstawiono konkretne potrzeby osób lub stowarzyszeń. Przedstawiono przykłady inwestycji i pomysłów do sfinansowania. I tak np. pojawiły się pytania dotyczące inwestycji dokonywanych przez rolników. Stowarzyszenia natomiast były zainteresowane różnorodnymi inicjatywami angażującymi swoich członków i społeczności lokalne. Przedsiębiorcy pytali, w jaki sposób uzyskać dofinansowanie dla niewielkich inwestycji.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele klubów sportowych, zespołów artystycznych z gmin: Murowana Goślina, Oborniki i Ryczywół. Pytania zadawali również obecni na spotkaniu przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych, ośrodków kultury oraz ZHP i organizacji pozarządowych. Na pytania odpowiadał Pan Adam Futymski, który przygotowywał ostateczną wersję dokumentu strategii rozwoju. Po wyczerpujących odpowiedziach i dyskusjach, przyszedł czas na poczęstunek.

W ramach projektu „Aktywizacja obszarów wiejskich – opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Trzech Rzek” od lutego do marca 2009 działały punkty konsultacyjno-informacyjne oraz odbyły się trzy spotkania podsumowujące ich działania. Dzięki powyższemu projektowi zostało sfinansowane opracowanie lokalnej strategii działania jak również opisane powyżej spotkanie inauguracyjne.

Podsumowując, należy przypomnieć, że Projekt „Aktywizacja obszarów wiejskich – opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Trzech Rzek” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl). Projektodawcą była Gmina Oborniki w partnerstwie z Gminą Murowana Goślina i Gminą Ryczywół.

Dodaj komentarz