Konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego (logo) – zgłoszenia elektroniczne

Konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego (logo) dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”. Przedmiotem konkursu jest opracowanie logo Stowarzyszenia LGD „Kraina Trzech Rzek” w postaci znaku graficznego, jak najpełniej określającego charakter stowarzyszenia, którego członkami są mieszkańcy oraz firmy i instytucje działające na terenie gmin Murowana Goślina, Oborniki i Ryczywół. Wybrane logo stanowić będzie podstawowy element graficzny identyfikujący stowarzyszenie. Organizator przewiduje główną nagrodę rzeczową do wartości 500 zł oraz 9 nagród rzeczowych dla prac wyróżnionych. Konkurs ma charakter otwarty, termin zakończenia konkursu 31 stycznia.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie!