Aktywizacja obszarów wiejskich – opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Trzech Rzek

Gmina Oborniki, Miasto i Gmina Murowana Goślina oraz Gmina Ryczywół zapraszają wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w projekcie Aktywizacja obszarów wiejskich – opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Trzech Rzek.  Projekt skierowany jest do mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli klubów sportowych, zespołów artystycznych z gmin: Murowana Goślina, Oborniki i Ryczywół. Obejmuje on także ochotnicze straże pożarne, sołtysów, przedstawicieli ośrodków kultury oraz ZHP oraz organizacje pozarządowe i kościelne.

Celami projektu są aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich gmin Murowana Goślina, Oborniki i Ryczywół i opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczącej obszaru powyższych gmin.

Działania w ramach projektu:

 • opracowanie lokalnej strategii działania,
 • działanie punktów konsultacyjno-informacyjnych,
 • spotkania podsumowujące działania punktów konsultacyjno-informacyjnych,
 • spotkanie inauguracyjne dotyczące lokalnej strategii rozwoju.

Punkty konsultacyjno-informacyjne będą otwarte w dniach od 2 do 20 lutego 2009 r. oraz od 2 do 20 marca 2009 r. w następujących godzinach:

 • poniedziałki: od 14:00 do 16:00,
 • od wtorku do piątku: od 13:00 do 15:00.

Dyżury będą pełnić:

 • Pani Ewa Narankiewicz-Dzydzan
  Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, pok. nr 35
  tel. (061) 89 23 615
 • Pani Katarzyna Bach
  Urząd Miejski w Obornikach, pok. nr 239
  Tel. (061) 65 59 138
 • Pani Marta Kośmicka
  Urząd Gminy w Ryczywole, pok. nr 2
  Tel. (067) 28 37 002

Każda osoba odwiedzająca punkt będzie mogła porozmawiać i zapoznać się z działaniami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju, a także otrzymać jej egzemplarz.

Spotkania podsumowujące działania punktów konsultacyjno-informacyjnych odbędą się w następujących dniach:

 • 17 lutego 2009 r., godz. 17.00
  Sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Obornikach
 • 18 lutego 2009 r., godz. 17.00
  Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
 • 19 lutego 2009 r., godz. 17.00
  Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole

Spotkanie inauguracyjne dotyczące lokalnej strategii rozwoju odbędzie się w dniu 25 marca 2009 r. o godz. 17.00 w sali restauracji „Laguna” w Obornikach.

Wszystkich chętnych do uczestniczenia w spotkaniach prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsca drogą telefoniczną u osób z punktów konsultacyjno-informacyjnych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl)

Projektodawca:
Gmina Oborniki
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
www.oborniki.pl

Partnerzy:
Miasto i Gmina Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina
www.murowana-goslina.pl

Gmina Rzyczywół
ul. Mickiewicza 10
64-630 Ryczywół
www.ryczywol.pl

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) będzie dokumentem, dzięki któremu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD) Kraina trzech rzek mieszkańcy Gmin Murowana Goślina, Oborniki oraz Ryczywół będą mogli skorzystać ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

W strategii wskazane zostaną priorytetowe kierunki rozwoju objętego nią obszaru oraz planowane przedsięwzięcia, mające doprowadzić do osiągnięcia zakładanych celów.

Środki finansowe z PROW będą dotyczyły następujących obszarów:

 • różnicowania w kierunku działalności nierolniczej,
 • tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
 • odnowy i rozwoju wsi,
 • podnoszenia świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR,
 • podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej na obszarze LGD Kraina Trzech Rzek,
 • rozwijania aktywności społeczności lokalnej,
 • rozwijania turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR,
 • zachowania, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego,
 • zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.